Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty nr 1 i 3 oraz o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 1 i 3

19 lipca 2021

 

 

Zawiadomienie

 

Autor: Joanna Szykowska