Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

WYJAŚNIENIA SWZ ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

31 maja 2021

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę oraz działając w oparciu o art. 286 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Odpowiedzi i zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Załącznik nr 5 31.05.2021

Załącznik nr 5 PDF DR

 

Autor: Joanna Szykowska