Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Dokumentacja postępowania przetargowego

24 stycznia 2021

 

 

EZ/01/U/PN/2021: Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach:

Halemba, Orzegów, Godula, Ruda, Kochłowice, Bykowina, Nowy Bytom, Chebzie w Rudzie Śląskiej


Ogłoszenie przesłane w dniu 22 stycznia 2021 roku o godz. 15:34

ID nadawcy: ENOTICES-MPGM/2021-010611

Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2021/S 018-041742

Numer referencyjny: EZ/11/U/PN/2020

Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego za pośrednictwem miniPortalu UZP: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/66f5b7e0-5048-4211-adff-4b69ee08d01f

Termin składania ofert: 11.02.2021 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 11.02.2021 11:00

SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część:

SWZ

Załączniki w PDF

Załącznik 1.1

Załącznik 1.2

Załącznik 1.3

Załącznik 2.1

Załącznik 2.2

Załącznik 2.3

Załącznik 3.1

Załącznik 3.2

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

JEDZ edytowalny wraz z instrukcją

Wykonawca wypełniając zaimportowany formularz JEDZ/ESPD zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na każde pytania wskazane w formularzu dotyczące wykonawcy, podając szczegółowe i zgodne z prawdą informacje.

Identyfikator postępowania: 66f5b7e0-5048-4211-adff-4b69ee08d01f

Załączniki do edycji

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
Firefox – skrót: Ctrl+F5
Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

Od 14 grudnia wprowadzone zostały modyfikacje systemu miniPortal. Główna zmianą jest automatyzacja procesu szyfrowania i deszyfrowania ofert i wniosków o dopuszczanie do udziału w postępowaniu. Mechanizm szyfrowania i odszyfrowania ofert nie będzie wymagał pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ aktualnie cały ten proces, zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl 

Jednocześnie informujemy, że wprowadzona zmiana nie ma wpływu na postępowania, które prowadzone są na miniPortalu. Jeśli postępowanie założone było przed modyfikacją, to szyfrowanie i odszyfrowanie ofert będzie przebiegało na nowych zasadach. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przedstawionymi w instrukcji obsługi.

 

Autor: Joanna Szykowska