Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.12.2020 roku

11 grudnia 2020

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca jest zobowiązany złożyć, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy ( w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, tj., informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

 

Autor: Joanna Szykowska