Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Dokumentacja postępowania przetargowego

28 kwietnia 2020

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont mieszkań Orzegowska 62/1, Orzegowska 62/8, Orzegowska 62/9, Puszkina 6A/1, Puszkina 6a/3, Puszkina 6a/7 w Rudzie Śląskiej

Oznaczenie: TIR/10/RB/PN/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, w pokoju nr 20 nie później niż w dniu 17 kwietnia 2020 roku do godz. 9:00.

SIWZ

Załączniki w PDF

Załączniki- załączniki techniczne:

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załączniki w formie edytowalnej

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

 

UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
Firefox – skrót: Ctrl+F5
Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

 

Autor: Joanna Szykowska