Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2. Aktualizacja 20.02.2020

17 lutego 2020

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE

ZADANIA NR 1 i 2

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania nr 1 i 2  zostaje unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

-przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania 1 i 2 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową dla ww. zadań w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Aktualizacja 20.02.2020:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS SP. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Rejon Eksploatacji Budynków nr 1, 2, 4, 5 i 6 PL
Utworzone : 17/02/2020 12:25      Wysłane : 17/02/2020 12:25
Status : Opublikowane: 20/02/2020
Oficjalny tytuł : PL-Ruda Śląska: Usługi sprzątania
Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2020/S 036-085728
Zamówienia w tym ogłoszeniu:
0. Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS SP. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Rejon Eksploatacji Budynków nr 1, 2, 4, 5 i 6
Części w tym zamówieniu:
1. Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS SP. z o.o. w Rudzie Śląskiej – w Rejonie Eksploatacji Budynków Nr 1 (dzielnica – Ruda) (1)
2. Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS SP. z o.o. w Rudzie Śląskiej – w Rejonie Eksploatacji Budynków Nr 1 (dzielnica – Ruda) (2)

 

 

 

Autor: Joanna Szykowska