Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

JEDZ

27 grudnia 2019

 

 

JEDZ instrukcja

Wykonawca wypełniając zaimportowany formularz JEDZ/ESPD zobowiązany jest udzielić

odpowiedzi na każde pytania wskazane w formularzu dotyczące wykonawcy, podając

szczegółowe i zgodne z prawdą informacje.

Oświadczenie winno zawierać w szczególności informacje, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ- sekcja ALFA (A) w części IV 

JEDZ PDF

JEDZ XML

JEDZ oba formaty

 

Autor: Joanna Szykowska