Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

TIR/07/U/PN/2019

7 października 2019

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej do zadań 1-6

UWAGA Korekta informacji z otwarcia ofert
Zamawiający informuje, że  w informacji z otwarcia ofert sporządzonej zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zamieszczonej w dniu 29.10.2019 roku na stronie internetowej Zamawiającego, wystąpiła omyłka pisarka.
W związku z powyższym Zamawiający koryguje informację z otwarcia ofert, na skutek czego tabela zawarta
w w/w informacji otrzymuje nowe brzmienie.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 28.10.2019 ROKU

UWAGA!!! Aktualizacja z dnia 21.10.2019 roku! Nowy termin składania ofert: poniedziałek 28.10.2019 roku.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający ponownie modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.10.2019 roku

Informacja o zmianie SIWZ i ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia z dnia 21.10.2019 roku
UWAGA!!! Aktualizacja z dnia 18.10.2019 roku! Nowy termin składania ofert: 23.10.2019 roku.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informacja o zmianie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Załącznik nr 6 po zmianie- nowy wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmianie ulega rówqnież termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej ul. 1 Maja 218, w pokoju nr 20 nie później niż 23.10.2019 r. do godz. 9:00.


Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 14.10.2019 oraz zmiana treści SIWZ wraz ze zmianą Ogłoszenie o zamówieniu w BZP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.10.2019

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert! OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 10.10.2019 roku

Zmiana SIWZ (zmiana zapisów treści załącznika nr 6) 

Załacznik nr 6 po zmianie 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.10.2019

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, w pokoju nr 20 nie później niż w dniu 21 pażdziernika 2019 roku do godz. 9:00.

SIWZ

Załączniki PDF

Załączniki w wersji edytowalnej ZIP

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Załącznik nr 4 techniczny


UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
  • Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
  • Firefox – skrót: Ctrl+F5
  • Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

Autor: Joanna Szykowska