Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

2019/S 028-062618 Ogłoszenie o zamówieniu

7 lutego 2019

 

 

Data dodania: 07.02.2019

Numer referencyjny:                                                          

EZ/01/U/PN/2019                                                         

Postępowanie  prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl

w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część:

SIWZ

Szczegółowe opisy zamówienia:

Załączniki 1.1-1.5

Formularze ofertowe:

Formularze ofertowe

Wzór umowy:

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4:

JEDZ instrukcja

Formularz JEDZ

Klucz publiczny: Klucz publiczny

Identyfikator postępowania: ID

 

Autor: Joanna Szykowska