Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Dokumentacja postępowania przetargowego

4 stycznia 2021

 

 

EZ/11/U/PN/2020: Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach:

Halemba, Orzegów, Godula, Ruda, Kochłowice, Bykowina, Nowy Bytom, Chebzie w Rudzie Śląskiej


Opublikowane: 04/01/2021


Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2021/S 001-001170

Numer referencyjny:

EZ/11/U/PN/2020

Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego za pośrednictwem miniPortalu UZP: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1b6aea89-c676-41f4-95c1-41fa030c1873

SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część:

SIWZ.

Załączniki w PDF

JEDZ instrukcja

Wykonawca wypełniając zaimportowany formularz JEDZ/ESPD zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na każde pytania wskazane w formularzu dotyczące wykonawcy, podając szczegółowe i zgodne z prawdą informacje.

Identyfikator postępowania: 1b6aea89-c676-41f4-95c1-41fa030c1873

Załączniki do edycji

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
Firefox – skrót: Ctrl+F5
Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

Od 14 grudnia wprowadzone zostały modyfikacje systemu miniPortal. Główna zmianą jest automatyzacja procesu szyfrowania i deszyfrowania ofert i wniosków o dopuszczanie do udziału w postępowaniu.

Mechanizm szyfrowania i odszyfrowania ofert nie będzie wymagał pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ aktualnie cały ten proces, zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że wprowadzona zmiana nie ma wpływu na postępowania, które prowadzone są na miniPortalu. Jeśli postępowanie założone było przed modyfikacją, to szyfrowanie i odszyfrowanie ofert będzie przebiegało na nowych zasadach.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przedstawionymi w instrukcji obsługi.

 

Autor: Joanna Szykowska