Przejdź do strony MPGM Ruda ŚląskaPrzejdź do strony głównej
   | Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
  Wynik PN - Podwórka Tuwima-Sienkiewicza-Odrodzenia
12 kwietnia 2018

Załączniki do pobrania:

 
 

 

 Miejskie Przedsiębiorstwo                                Ruda Śląska, dnia 12.04.2018r.

Gospodarki Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 218

41-710 Ruda Śląska

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Renowacja podwórka przy ul. Tuwima- Sienkiewicza- Odrodzenia w Rudzie Śląskiej.”

zorganizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej (otwarcie ofert w dniu 21.03.2018r.) wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

ZUH RAK Spółka Jawna

ul. Wieniawskiego 18

41-506 Chorzów

Cena oferty (brutto): 1 162 104,00 zł

Jest to jedyna, nie podlegająca odrzuceniu oferta, która jednocześnie  spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Oferta ta równocześnie uzyskała liczbę 70 punktów w sumie pięciu  kryteriów  oceny ofert.

Podsumowanie oferty: „Renowacja podwórka przy ul. Tuwima- Sienkiewicza- Odrodzenia w Rudzie Śląskiej.”

Lp.

WYKONAWCA/DOKUMENT

Cena                                       cena najniższa/ cena oferenta  x 60
A

warunki płatności
max 5 pkt
B

kara
umowna
max 10 pkt
C

termin wykonania- skrócenie terminu max 15 pkt
D

gwarancja punktacja
max 10 pkt
E

Punkty Razem
W

1

ZUH RAK
spółka jawna
41-506 Chorzów
ul. Wieniawskiego 18

60,00

0,00

10,00

0,00

0,00

70,00

Sposób obliczania ceny:

Kryteria wyboru oferty oraz przyznanie wagi poszczególnym kryteriom:

·    cena – waga 60%

·    warunki płatności – waga 5%

·    kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy – 10 pkt

·    termin realizacji przedmiotu umowy- 15 pkt

·    czasookres gwarancji – 10 pkt

Skala punktów stosowana do oceny –  100 punktów

Sposób obliczenia oceny oferty

Cena – max  60pkt

A = Cena najniższa/cena oferenta X 60

Warunki płatnosci – max  5 pkt

B = deklarowane warunki płatności

B = punktacja :

Faktury częściowe                                 =          0 pkt.

Jedna faktura po zakończeniu prac         =          5 pkt.

Kara umowna – max  5 pkt

C = deklarowana procentowa kara umowna nieterminowe wykonanie umowy

C = punktacja :

Kara umowna 0,5%        =          0 pkt.

Kara umowna 1,0%        =          2 pkt.

Kara unmown 1,5%        =          4 pkt.

Kara umowna 2,0%        =          6 pkt.

Kara umowna 2,5%        =          8 pkt.

Kara umowna 3,0%        =          10 pkt

Termin wykonania – max  15 pkt

D = deklarowane skrócenie terminu

D = punktacja :

Skrócenie o 5 dni             =        1 pkt.

Skrócenie o 10 dni            =        3 pkt.

Skrócenie o 15 dni            =        6 pkt.

Skrócenie o 20 dni            =        9 pkt.

Skrócenie o 25 dni            =        12 pkt.

Skrócenie o 30 dni            =        15 pkt

Czasookres gwarancji – max  10 pkt

E = deklarowany termin gwarancji

E = punktacja :

Gwarancja 48 miesięcy =  1 pkt.

Gwarancja 60 miesięcy =  5 pkt.

Gwarancja 72 miesięcy =  10 pkt.

Obliczenie najkorzystniejszej oferty:

W= A  + B + C + D + EBogusław Wać


Autor: Joanna Szykowska/ OZ   
  Redaktor:
Ilość odwiedzin dla strony: 199677
Ostatnia modyfikacja strony: 18 maja 2018
NIP: 641-000-55-14    REGON: 273545647    KRS: 0000017326 Sąd Rejonowy w Gliwicach    Kapitał zakładowy: 8 084 000 zł