Przejdź do strony MPGM Ruda ŚląskaPrzejdź do strony głównej
   | Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
  Wynik PN - Utrzymanie parków i zieleńców
27 czerwca 2018

Załączniki do pobrania:

 Miejskie Przedsiębiorstwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ruda Śląska, dnia 27.06.2018r.

Gospodarki Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 218

41-710 Ruda Śląska

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Usługa utrzymania parków, zieleńców i miejskich terenów zieleni w dzielnicach: Halemba, Nowy Bytom, Chebzie w Rudzie Śląskiej do 30.09.2018r”

zorganizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (otwarcie ofert w dniu 20.06.2018r.) dokonano wyboru oferty:

 

Zadanie nr 1

Agencja ”ESCE” spółka Cywilna

Dieter Czapelka, Ewa Czapelka,

Christian Król

ul. Kokota 169,

41-711 Ruda Śląska

 

Cena oferty:  49 734,02 zł.

 Jest to jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, która spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.

 

Zadanie nr 2

„PIKRO” Pinkawa Spółka Jawna

ul. Wirecka 26

41-707 Ruda Śląska

 

Cena oferty:  145 602,11 zł.

Jest to jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, która spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 Prezes Zarządu 
Bogusław Waćko


Autor: Marta Kucharska   
  Redaktor:
Ilość odwiedzin dla strony: 209187
Ostatnia modyfikacja strony: 14 sierpnia 2018
NIP: 641-000-55-14    REGON: 273545647    KRS: 0000017326 Sąd Rejonowy w Gliwicach    Kapitał zakładowy: 8 084 000 zł