Przejdź do strony MPGM Ruda ŚląskaPrzejdź do strony głównej
   | Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
  Informacje z otwarcia ofert- Drogi etap II
12 kwietnia 2018

Załączniki do pobrania

 

 Miejskie Przedsiębiorstwo                              Ruda Śląska, 12.04.2018 r.

Gospodarki Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 218

41-710 Ruda Śląska

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

z dnia 12.04.20118 r.

dotyczy postępowania przetargowego nr TIR/07/RB/PN/2018 na: „Modernizacja nawierzchni dojazdu do budynków 1 Maja 7, Olszynowa 2, 4  Rudzie Śląskiej (etap 2)”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  48 000,00 zł             

Lp

WYKONAWCA

Kwota oferty

Gwarancja-

ilość miesięcy

Czas wykonania- ilość dni

1

Konsorcjum:

VELA PRO Spółka z o. o.

ul. Chrobrego 26/1

41-902 Bytom

ORION

Krystyna Kołodziej

ul. Kolejowa 1a/pok. Nr 7

41-902 Bytom

Cena ofertowa: 73 640,26 zł*

+odwrotne ciążenie VAT 16 937,26 zł

tj. łącznie  90 577,52 zł.

96

40

* Dla celów porównania ofert Zamawiający powiększa kwotę należną Wykonawcy o wartość towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia VAT- w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

Zamówienie należy zrealizować w terminie: nie mniej niż 40 dni nie więcej niż 60 dni od daty przekazania placu budowy.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż  Wykonawca jest zobowiązany złożyć, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy ( w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj., informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w informacji dotyczącej otwarcia oferta do przedmiotowego postępowania.

Wysokość wadium:  4500 zł 

Prezes zarządu 
Bogusław Waćko


Autor: Marta Kucharska   
  Redaktor:
Ilość odwiedzin dla strony: 199677
Ostatnia modyfikacja strony: 18 maja 2018
NIP: 641-000-55-14    REGON: 273545647    KRS: 0000017326 Sąd Rejonowy w Gliwicach    Kapitał zakładowy: 8 084 000 zł