Przejdź do strony MPGM Ruda ŚląskaPrzejdź do strony głównej
   | Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
  PN Remont dróg etap I
12 marca 2018

Załączniki do pobrania:

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo                                   Ruda Śląska, 12.03.2018 r.
Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

z dnia 12.03.20118 r.

dotyczy postępowania przetargowego nr TIR/3/RB/PN/2018 na: „Modernizacja nawierzchni dojazdu do placyka gospodarczego przy ul. Ogrodowej  w Rudzie Śląskiej”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  120 000,00 zł        

Lp

WYKONAWCA

Kwota oferty

Gwarancja-

ilość miesięcy

Czas wykonania- ilość dni

1

MB SILESIA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

Ul. Wojska Polskiego 82 B

41-600 Świętochłowice

Cena ofertowa: 63 876,37 zł*

+odwrotne ciążenie VAT 14 691,57 zł

tj. łącznie  78 567,94 zł.

60

40

2

ZUH RAK Spółka jawna

Ul. Wieniawskiego 18

41-506 Chorzów

Cena ofertowa: 63 639,89 zł*

+odwrotne ciążenie VAT 14 637,17 zł

tj. łącznie  78 277,06  zł.

96

40

3

Centrum Budowy Dróg

Anna Smorońska

Ul. Kokotek 36

41-700 Ruda Śląska

Cena ofertowa: 48 530,67 zł*

+odwrotne ciążenie VAT 11 162,05 zł

tj. łącznie  59 692,72 zł.

96

40

4

Przedsiębiorstwo DRO-SAB

Sp. z o.o.

Ul. Na łąkach 8

41-700 Ruda Śląska

Cena ofertowa: 50 574,71 zł*

+odwrotne ciążenie VAT 11 632,18 zł

tj. 62 206,89 zł.

60

40

5

ENERGOBUD Spółka jawna

Gomoluch Polak

Ul. Kokota 229

41-711 Ruda Śląska

Cena ofertowa: 56 211,21 zł*

+odwrotne ciążenie VAT 12 928,58 zł

tj. łącznie  69 139,79 zł.

96

40

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Marek Dziemba

Ul. Strzelców Bytomskich 36

41-902 Bytom

Cena ofertowa: 58 710,21 zł*

+odwrotne ciążenie VAT 13 503,35 zł

tj. łącznie  72 213,56 zł.

96

40

* Dla celów porównania ofert Zamawiający powiększa kwotę należną Wykonawcy o wartość towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia VAT- w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

Zamówienie należy zrealizować w terminie: nie mniej niż 40 dni nie więcej niż 60 dni od daty przekazania placu budowy.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż  Wykonawca jest zobowiązany złożyć, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy ( w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj., informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w informacji dotyczącej otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

Wysokość wadium:  4500 zł

 

 

Prezes Zarządu 
Bogusław Waćko

 


Autor: Marta Kucharska   
  Redaktor:
Ilość odwiedzin dla strony: 203165
Ostatnia modyfikacja strony: 25 czerwca 2018
NIP: 641-000-55-14    REGON: 273545647    KRS: 0000017326 Sąd Rejonowy w Gliwicach    Kapitał zakładowy: 8 084 000 zł