Przejdź do strony MPGM Ruda ŚląskaPrzejdź do strony głównej
   | Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
  Wynik PN - Remont Niedurnego etap II
8 marca 2018

Załączniki do pobrania:

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo                               Ruda Śląska, dnia 07.03.2018r.

Gospodarki Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 218

41-710 Ruda Śląska

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont budynku przy ul. Niedurnego 75 w Rudzie Śląskiej - etap 2”

zorganizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej (otwarcie ofert w dniu 14.02.2018r.) wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Zakład Remontowo-Budowlany

Zdzisław Olczyk

ul. 11-go Listopada 51

41-807 Zabrze

Cena oferty: 1 095 875,57 zł

Jest to jedyna, nie podlegająca odrzuceniu oferta, która oferta spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Oferta ta uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów w sumie trzech kryteriów  oceny ofert.

Kierownik Zamawiającego

Prezes Zarządu

Bogusław Waćko

Zbiorcze zestawienie ofert dot.

„Remont budynku przy ul. Niedurnego 75 w Rudzie Śląskiej – etap 2”

Lp.

WYKONAWCA/DOKUMENT

cena
94%
A

gwarancja 3%
B

termin wykonania 3%
C

Punkty razem
W= A x 94% + B x 3 %
+ C x 3 %

4

Zakład Remontowo- Budowlany

Zdzisław Olczyk

ul. 11-go Listopada 51

41-807 Zabrze

100,00

100,00

100,00

100,00

Sposób obliczania ceny:

 

cena – waga 94%

czasookres gwarancji – waga 3%

czas wykonania – waga 3%

Skala punktów stosowana do oceny – 100 punktów

Sposób obliczenia oceny oferty

Cena – max 100 pkt

A = Cena najniższa/cena oferenta X 100

Czasookres gwarancji– max 100 pkt

minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy

maksymalna okres gwarancji –96 miesięcy

B = liczba miesięcy gwarancji oferenta/96 miesięcy X 100

Czas wykonania – max 100 pkt

minimalny czas wykonania –  90 dni

maksymalny czas wykonanie – 150 dni

C = 50 dni/czas wykonania oferenta X 100

Obliczenie najkorzystniejszej oferty.

W= A x 94% + B x 3 % + C x 3 %

 

 

Prezes Zarządu

Bogusław Waćko

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Waćko

 


Autor: Joanna Szykowska/ OZ   
  Redaktor:
Ilość odwiedzin dla strony: 203165
Ostatnia modyfikacja strony: 25 czerwca 2018
NIP: 641-000-55-14    REGON: 273545647    KRS: 0000017326 Sąd Rejonowy w Gliwicach    Kapitał zakładowy: 8 084 000 zł