Przejdź do strony MPGM Ruda ŚląskaPrzejdź do strony głównej
   | Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
  Wybierz kategorię:
PN - Utrzymanie parków i zieleńców 2 zadania
17 września 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach: Wirek, Bielszowice, Nowy Bytom, Chebzie w Rudzie Śląskiej
Autor: Joanna Szykowska/ OZ   


Korekta inform. z otwacia ofert Termo Matejki 7,9
17 września 2018
1. Zamawiający informuje, że w informacji z otwarcia ofert sporządzonej zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych i zamieszczonej w dniu 12.09.2018r. na stronie internetowej wystąpiła omyłka pisarska. W związku z powyższym Zamawiający koryguje informację z otwarcia ofert.
Autor: Joanna Szykowska   


Informacja z otwarcia ofert Nadzór Matejki 7,9
13 września 2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Przetarg nieograniczony numer TIR/08/U/PN/2018 na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego termomodernizacji budynku wraz z uciepłownieniem przy ul. Matejki 7,9 w Rudzie Śląskiej
Autor: Joanna Szykowska/ OZ   


PN - Termo Matejki 7,9
12 września 2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Przetarg nieograniczony numer TIR/20/RB/PN/2018 na: Termomodernizacja wraz z uciepłownieniem budynku przy ul. Matejki 7,9 w Rudzie Śląskiej – etap II-
Autor: Joanna Szykowska/ OZ   


Odpowiedź na pytanie do SIWZ Matejki 7,9
10 września 2018
W związku z otrzymanymi pytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, udzielamy odpowiedzi podając poniżej treść pytań Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego.
Autor: Joanna Szykowska/ OZ   


PN - Renowacja podwórka Hlonda
7 września 2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Przetarg nieograniczony numer TIR/19/RB/PN/2018
Autor: Joanna Szykowska   


Rokowania Stawki Czynszu najmu lok.użytkowych
7 września 2018
Rokowania Stawki Czynszu najmu lok.użytkowych
Autor: Anna Starostka   


Świadczenia innego rodzaju niż pieniądz
7 września 2018
Świadczenia innego rodzaju niż pieniądz
Autor: Anna Starostka   


Przetarg na wysokość czynszu w mieszkaniach
5 września 2018

Przetarg na wysokość stawki czynszu najmu w lokalach mieszkalnych.


Autor: Barbara Staisz   


Zmiana zapisów SIWZ Matejki 7,9
3 września 2018
ZMIANA ZAPISÓW SIWZ Dotyczy postępowania przetargowego: Termomodernizacja budynków przy ul. Matejki 7, 9 w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Autor: Joanna Szykowska/ OZ   


strony wynikowe: 1 2 3 4 5
  Redaktor: Administrator Strony
Ilość odwiedzin dla strony: 388877
Ostatnia modyfikacja strony: 18 września 2018
NIP: 641-000-55-14    REGON: 273545647    KRS: 0000017326 Sąd Rejonowy w Gliwicach    Kapitał zakładowy: 8 084 000 zł